ÇEVRE POLİTİKASI

EMİRİNOKS olarak Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak zararlı etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin arttırılmasıyla tüm ürün, üretim faaliyetlerini  gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak,

Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

Çevresel performansımız sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek,

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, bu anlayışa kazandırmak,

Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık miktarını azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek, 

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği kuralları çerçevesinde  sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır. Çevre Politikamızdır.